Toiminnan tausta ja yhdistyksen lyhyt historia

Synty

Turkuun perustettiin 8.9.1988 Turun Seudun Nuorisoasunnot ry. Perustajina olivat Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliiton Turun aluejärjestö, Kokoomus Nuorten Varsinais-Suomen piirin Turun aluejärjestö, Nuorten Keskustan Varsinais-Suomen piirin Turun aluejärjestö ja Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton Turun aluejärjestö. Hallituksen puheenjohtajana toimi nuorisotoimenjohtaja Lasse Hallamurto ja hallituksessa Erkki Böhme, Mia Ilola, Minna Kajander ja Matti Salakka. Yhdistyksen keskeinen tarkoitus oli” toimia yhteistyössä nuorille rakentavien tahojen kanssa ja luoda järjestelmä, jolla nuorten itsenäistymistä ja uskoa demokratiaan vahvistetaan”.

Yhdistys valmisteli 90-luvun taitteessa ensimmäisen nuorisoasuntokohteen tontinhankintaa, rakentamista ja asukkaiden valintaperusteita yhdessä Turun Ylioppilaskyläsäätiön (nyk.TYS) kanssa. Vuonna 1992 valmistui Kiertotähti Kurjenmäkeen ja seuraavana kohteena kokeiluhankkeena rakennettu terästalo Ironside. Aikanaan investointianomuksessa nuorisoasuntojen asumismuotoa kuvattiin sanoilla: ”kasvukodistaan irtautuville nuorille tarkoitettu palveluasunto”. Talojen valmistuttua yhdistystoiminta laantui ja vastuu isännöinnistä ja vuokraustoiminnasta jäi Turun Ylioppilaskyläsäätiölle.

Toiminnan aika

Yhdistyksen konkreettinen toiminta käynnistyi Nuorisoasuntoliiton tuella uudelleen alkuvuoden 2009 aikana. Samanaikaisesti rakennutti  Alkuasunnot Oy (nyk. NAL Asunnot Oy) uuden nuorisoasuntokohteen  Turun Ratapihankadulle. Maaliskuussa 2010 muuttivat uudet asukkaat sisään.   Raha-automaattiyhdistys ry (nyk. STEA)) myönsi projektiavustuksen vuosille 2011–2013. Kyseinen Olisinpa kotona -projekti mahdollisti työntekijän palkkaamisen ja nuorisoasumisen toimintamallin mukaisen toiminnan aloittamisen Ratapiha – nuorisoasuntokohteessa.  Projekti eteni suunnitellusti ja jo syksyllä 2014 NAL -nuorisoasuminen oli Turun alueella tunnettua ja poikkisektorilliset yhteistyösuhteet toimivat.  Ennaltaehkäisevä toiminta nuorten asumisen asioiden parissa oli osoittautunut tarpeelliseksi ja perusteet jatkaa, laajentaa sekä juurruttaa toimintaa olivat vahvat.

Yhdistyksen edustajat neuvottelivat jatkotoimista sekä RAY:n että Turun Ylioppilaskyläsäätiön edustajien kesken. Yhteistyöneuvottelut poikivat Olisinpa kotona 2 – jatkoprojektin (2014–2015) sekä yhdistyksen ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön välisen yhteistyösopimuksen. Nämä yhdessä mahdollistivat alkuperäisen toiminnan ulottamisen Ratapiha nuorisoasuntokohteen ohella myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön omistamiin nuorisoasuntoihin.  Tavoite sekä parantaa nuorten asumispalveluiden saatavuutta että integroitua pysyvästi alueelliseen asumispalvelukenttään ja saavuttaa pysyvä tehtävä turkulaisessa palvelujärjestelmässä oli näin saavutettu. Vuodesta 2016 alkaen on toiminta saanut STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta.

Yhteistyötä ja erityispalveluita

Nuorten asunnonhakijoiden tilanteissa tuli toistuvasti esiin tarve yksilölliselle asumisneuvonnalle sekä palveluohjaukselle.  Rohkeasti  yhdistys lähti suunnittelemaan ja jalkauttamaan uutta ns. matalan kynnyksen asumisneuvontaa. Yhteistyökeskustelut Ohjaamon toimijoiden  kanssa käynnistettiin keväällä 2015 ja  tammikuussa 2016 alkoi asumisneuvontapäivystys Turun Ohjaamossa. Vuotta myöhemmin, syksyllä 2017 nuorten asumisneuvonta laajeni  jo KOy Jyrkkälänpolkuun.  Asiakastyö havainnollisti työn erityisluonteen ja tarpeen kehittää toimintaa edelleen.  Vuonna 2019 yhdistys sai STEA:n rahoituksen ANNU- (asumisneuvontaa nuorille) hankkeeseen ja saman vuoden maaliskuussa aloitti kokoaikainen nuorten asumisneuvoja työnsä. Kolmivuotisen hankkeen painopisteenä oli asiakastyö, Ohjaamossa tapahtuva moniammatillinen yhteistyö, verkostotyö sekä myös asumisneuvojan työkentän jäsentäminen ja ammatillisen roolin vahvistamisen nuorten asumisen erityisasiantuntijana. Vaikuttavaksi osoittautunut hanke päättyi 2021. Toimintaa jatkettaneen tulevina vuosina kunhan asumisneuvontatyön toiminta- ja rahoitusraamit yhteiskunnassa selkiytyvät.

Nal_Turunseudun_valko_nelio

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry
Ratapihankatu 28 as 7, 20100 Turku
0400 491761
info@turunnuorisoasunnot.fi