Valtakunnan kattava toimijoiden verkosto

”Haluan asua täällä, koska viihdyn ja opin pärjäämään.”

Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja. NAL on 24 paikallisyhdistyksen sekä seitsemän jäsenjärjestön valtakunnallinen keskusliitto. Yhdessä nämä muodostavat NAL-kentän, eli koko valtakunnan kattavan nuorisoasumisen ja – toimijoiden verkoston.

Järjestö rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja yhdessä yleishyödyllisen vuokrataloyhtiönsä NAL Asunnot Oy:n sekä valtakunnallisten paikallisyhdistysten kanssa. Tämän lisäksi Nuorisoasuntoliitto tuottaa itsenäisen asumisen tukipalveluja tytäryhtiö NAL Palvelut Oy:n kanssa.

Edunvalvonta

NAL-verkosto toimii nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä asioissa ja osallistuu asumisasioiden käsittelyyn kansainväliselläkin tasolla. Toimijatahot seuraavat aktiivisesti asuntopolitiikkaa  ja erityisesti kiinnitetään huomiota pienvuokra-asuntojen tuotantoon, asumiskustannuksiin sekä kysymyksiin, jotka liittyvät nuorille kohdistettaviin avustuksiin.

NAL-paikallisyhdistykset tekevät paikallisella tasolla edunvalvontatyötä ja vaikuttavat oman alueensa asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Olemme mukana moniammatillisissa verkostoissa, jotta voimme toimia aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana.

Nuorisoasuntoliiton visio kuvastaa koko NAL-kenttää

NAL:n visio kuvastuu lauseista: ”Siellä viihtyy ja pärjää.”, ”Tuonne haluan asumaan.”, ”Pääsisinpä mukaan.”, ”Ne on nuorten puolella.”, ”Ne pitävät huolta nuorista.”

NAL -paikallisyhdistykset

NAL-paikallisyhdistykset tekevät paikallisella tasolla edunvalvontatyötä ja vaikuttavat oman alueensa asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Yhdistystoimijat ovat mukana moniammatillisissa verkostoissa, toimien aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana.

Nuoret ja NAL -kenttä

Nuorille NAL-kenttä tarjoaa asuntoja, joita on yli 4000, 30 eri paikkakunnalla.  Lisäksi nuoret saavat asumistietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea itsenäiseen asumiseen. NAL-kentällä on noin 100 työntekijää ja valtaosa asumisen sisältöpalveluissa.

Lisätietoja asumisen sisältöpalveluista saat NAL-paikallisyhdistyksistä ja tuetun asumisen palveluista NAL Palvelut Oy:ltä

Nal_Turunseudun_valko_nelio

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry
Ratapihankatu 28 as 7, 20100 Turku
0400 491761
info@turunnuorisoasunnot.fi